Pat Lowette > Dagschotel > Vragen bij Santiago ‘matamoros’ de Compostela
- 13 november 2017 -
Dagschotel :

Vragen bij Santiago ‘matamoros’ de Compostela

Jezus apostel Jacobus keerde na zijn Spaanse missie
terug naar Jeruzalem om er de marteldood te sterven
volgens de rond 1150 geschreven Codex Calixtinus

Zijn lichaam keerde met hemelse spoed begeleid
door engelen op zeven dagen over golvende zeeën
naar Galicië terug waar het alsnog werd begraven

Jacobus raakte vergeten tot een kluizenaar in 842
door lichtstralen en hemelse muziek Jacobus graf
terugvond ‘t gebeente dra door bisschop herkend

Naast Rome ’s werelds enige plek waar een apostel
kon vereerd blijde boodschap in tijden van relikwie
en bedevaart een supersterk kerkelijk succesverhaal

Gelovige groei meetbaar in pelgrimsaantallen
gewonnen zieltjes gevulde offerblokken ex-voto’s
kardinaalrode paleizen wijnkelders bankkluizen

Deze Jacobus dus ofte Iago heilige Iago begraven
in Compostela verscheen bij een oorlog bij Clavijo
ten zuiden van Logroño te paard en streed mee

Zo vertelt ons de legende waarin de apostel de
zijde koos van de goeden het enige heilige
katholieke apostolische kamp tegen de slechten

Ode aan allen die de Camino gingen van thuis uit
van op honderd meter van waar dan ook die
voettocht met zichzelf die zelfreflectie op weg

Ode aan zij die troost halen uit het omhelzen
van een afbeelding zij die helen door de rug van
Sint Jacob te omhelzen zijn beeld te omarmen

Ode aan zij die lichaam en geest in balans brengen
door stapvoets en op mensenmaat drukte van de
tijd en tijdsdruk te weerstaan in helende momenten

Wee mij die in Santiago pas zie dat Iago’s legende
over strijd tussen de Christenen en de Moren gaat
Islamieten dus die Iago hardhandig mores leert

Daarom wordt Jacobus geschilderd gebeeldhouwd
met getulbande hoofden onder zijn heilige voeten
een drietal in stervensnood of dodelijk verpletterd

Daarom dus in het Spaans Jacobus ‘matamoros’
doder van Moren Zwaardzwaaier mensendoder
Morenmoker als heraut van de mensenbroeder

Geen vreemdelingenhater maar een doder van
vreemdelingen geen naastenliefdevolle dialoog
bedrijven maar andersgelovigen buitendrijven

In deze tijden waarin moslim bashen de xenofobie
van bange blanken uit misschien niet echt de beste
bestemming voor een bedevaart Waar dan wel

Wie zal zeggen of dat wat wij dromen bestaat

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette