Pat Lowette > Dagschotel > voor Ruth
- 11 september 1985 -
Dagschotel, Kinderkamer :

voor Ruth

1
punt
dimensieloze stip

een-zaam

2
rechte
eendimensionale lijn

band
relatie

twee-saam

3
driehoek
tweedimensionaal
vlak

lijnenspel
samenspel

kinderspel
mensenspel

liefde

4
viervlak
driedimensioneel
ruimte

overstijgend gebeuren
hemels gevoelen

zoenende strelingen
omarming en geborgenheid

een naam geschreven
in de palm van zijn hand

jahwe

5
piramide
vierdimensioneel
leven

energie-ruimte
dak boven je hoofd

muren om je heen
deuren om te openen

was en vaat
gedekte tafel

paden tot aan de einder
licht achter een venster

thuis

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette