Pat Lowette > Toekomst… in woord en beeld

Toekomst… in woord en beeld

Eeuwenlang beheerste het rooms-katholieke denken de Europese beschaving. De Verlichting bracht een grote ommekeer. In de denkruimte die hierdoor ontstond, stelt dit boek wezenlijke vragen. Vragen naar de inhoud van het Joods-Christelijke erfgoed waaruit onze cultuur is ontstaan. Welk ‘menselijk’ verhaal valt er te lezen in de Bijbel? En hoe geven we dit betekenis, in deze tijden van neoliberalisme en populisme? Welke zin-gevende, leven-voedende inspiratie is er te vinden in dat oude boek? Is er nog een relevant groot verhaal met zicht op een toekomst die verder reikt dan de volgende selfie?

In Toekomst heet de weg hertaalt Pat Lowette eigentijds en back to basics de eerste twee Bijbelboeken: Genesis en Exodus. Het blijken uitdagend verruimende woorden, hoopvolle en toekomstgerichte scheppings– en bevrijdingsverhalen. Want de Bijbel schrijft geschiedenis door het over toekomst te hebben, ook die van ons, hedendaagse mens.

Dit boek weerspiegelt vragen als: welke link is er tussen Abraham en ‘ere-moorden’? Is er een verband tussen Mozes en Nobelprijslaureaat voor de Vrede Denis Mukwegeof de verdronken Syrisch-Koerdische peuter Alan Kurdi? Hoe kunnen we ‘toekomstvol’ kijken naar de migratiestromen van morgen?


Pat Lowette, schrijver en seculier Christen, levenslang Bijbellezer en dromer van mensenrechten, gaat bevlogen en eigengereid om met woorden en Het Woord.
Toekomst heet de weg is een begeesterende gedachtenwandeling langs oude paden, die verrassend modern blijken en vol nieuwe perspectieven voor hedendaagse zinzoekers.

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette