Pat Lowette > Dagschotel > Rothko’s rood
- 4 april 2014 -
Dagschotel, Gentse galanterieën :

Rothko’s rood

Rood zeiden zij, brulden zij, spraken zij, fluisterden zij.

Rood dronken zij, spuwden zij, slikten zij, hikten zij,
kropen zij, slopen zij, klauterden zij, schuifelden zij.

Rood huppelden zij, stapten zij, gingen zij, hingen zij,
vochten zij, zochten zij, riepen zij, liepen zij,
wreven zij, keven zij, gekten zij, lekten zij,
stekten zij.

Rood bekten zij, bulkten zij, welden zijn.

Rood en alles wat er over rood te weten valt.
Wat ze niet gezegd hebben
is het weten niet waard.
Over rood.
En over zwart natuurlijk.

 

Met dank aan Mark Rothko, Wim Opbrouck, Servé Hermans, John Logan,
decorbouwers, lichtschijners,… en een mooi-ogige ‘kaartjesknipster’
voor de schitterende NTG-voorstelling.

 

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette