Pat Lowette > Gentse galanterieën > In woordenbrij
- 20 februari 2014 -
Gentse galanterieën, Liefhebberij :

In woordenbrij

Mijn liefste lief godbetert ginds in Gent
kort en klein hagelt Kempense koude mijn ziel
ontkoppeld voel ik mij ontworteld

Van hiel tot hersens huist hormonenmaffia
verreneweert verstand tot jengeljoch
verlangen bliksemschicht dendritisch
dendert door lichaam en leden
het lijf langt lijfelijkheid letterloos en levenslang
samen met jou sanguineuze spetter

Eenzame nachten versmacht ik in alleenheid
verdrink mijn zwemmen verzuip mijn zwalpen
vermassacreer meticuleus mijn melancholie
in woordenbrij

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette