Pat Lowette > Palmsteken en parabels > Ik geloof in verrijzenis
- 30 december 2014 -
Palmsteken en parabels :

Ik geloof in verrijzenis

Ik geloof in verrijzenis
reis tussen machteloos vallen en krachtig opstaan
reis tussen winters versterven en lentevol uitbotten
reis tussen gekwetst worden en vergeving schenken
reis tussen diep in de put en hopsa handen uit de mouwen

Verrijzen
als feniks
jeugdig hart uit zak en as
als Mozes
stotteraar wordt profeet
als Isaak
van  slacht-offer tot stamvader
als Jezus
gekruisigd lichaam springlevende woorden

Ik geloof
in zonneschijn na regen
het panorama na de klim
de weerde van ’t klein begeerde
en de rijkdom van ‘t halfvolle glas

Wees aanwezig
Ik zal er zijn
Macht tot wederopstanding
Vertrouwen sterker dan angst
Moed zwaarder dan lood in de schoenen
Wees mijn
zielsdiepe hartenklop
herleving in depressie
opstand uit verlamming
hofnar der doodse dictaten
gewetensbezwaarde wanhoopsweigeraar
Verrijs door mij

Ik geloof in verschilligheid
voetspoor dwars door Rode Zeeën onverschilligheid
vuurkolom in tijden van tsunami’s
Ik geloof in verrijzenis
leven na dood
vrede na oorlog
toekomst in der eeuwigheid
tegen slechter weten in

 

 

 

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette