Pat Lowette > Dagschotel > Franstalig ‘Handvest voor Vlaanderen…?’
- 30 mei 2012 -
Dagschotel :

Franstalig ‘Handvest voor Vlaanderen…?’

CD&V, sp.a en N-VA juichen en kloppen zichzelf op de borst. Als eerste regio in Europa hebben ze een ‘Handvest’ uitgeschreven, de aanzet tot een Vlaamse grondwet,… naar eigen zeggen.

Hoe ‘bourgeois’ is de sp.a vandaag? Hoezeer plaatst een CD&V-partij hiermee zijn plattelandsachterban voor een ‘fait accompli’? Hoe ‘denigrerend’ kijkt N-VA naar al dat heerlijk, volgzame kiesvee dat gelooft dat Bart De Wever bezig is met de belangenbehartiging van Vlaanderen?

Dat Handvest voor Vlaanderen, dat begint met het woord ‘preambule’, zegt voor mij alles over de afstand tussen ivorentorenpolitici en verkavelingsvlaamse burgers. Het zegt ook veel over het feit hoe die Vlaamse strijd voor meer zelfbestuur of zelfs onafhankelijkheid misbruikt wordt door politici om voor hun eigen machtswellustige kar te spannen.

‘Preambule’ dus. Een dwaze Vlaamse kloot zoals ik, noemt zoiets een ‘inleiding’ dacht ik. Maar wie ben ik om te denken dat ik het beter weet dan de Kris Peetersen en Bart De Wevers. Door de ‘emanatie’ van dit ‘Handvest’ hebben zij bewezen dat zij bij uitstek de ‘emanatie’ zijn van de Vlaamse belangen. Toch zeker voor hun eigen ‘equipe’ jaknikkers.

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette