Pat Lowette > Dagschotel > Zoete inval
- 6 januari 2024 -
Dagschotel, Gentse galanterieën :

Zoete inval

Bijna oudjaar
een plotse inval
een idee ingeving
denkbeeld brainwave
gedachteflits breinscheet

van ‘n kinderlijke eenvoud
argeloos samenzijn met dierbaren
rijkgevulde tafel logeerpartijtje bruiloftsfeest
maakt eigen warme plek tot Kerstsfeervolle schapenstal

van ‘n grandioze grootsheid
Vlaanderens mooiste stad waardig
als ‘n nieuwjaarsreceptie op ‘t Sint Baafsplein
‘n warmmenselijke ontmoeting onder de stadshal

Niet bakstenen maken ‘n huis
wel zijn bewoners scheppen tot thuis
plek waar rijkdom en zorg gedeeld worden
kleindochters Naana’s motto samen spelen samen delen

Vandaag mogen wij daarvan proeven
tot ons aller grootste genoegen
van die eindejaarse opwelling
die onverhoedse inspiratie
die zoete inval

*****

Bij wijze van dank voor een vriendelijke nieuwjaarsreceptie

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette