Pat Lowette > Dagschotel > Weeklacht voor de bedrogen burgers van Burgos
- 8 november 2017 -
Dagschotel :

Weeklacht voor de bedrogen burgers van Burgos

Volgaarne Burgos deze ode aan de vaklui
ambachtslieden kunstenaars handlangers
meesters leerlingen passievolle bouwers
van jouw kathedraal vol pracht en praal

Ode aan de houtsnijders die van elke
koorstoel een unieke sculptuur maakten
aan de mijnwerkers die ertsen dolven en
versmolten metaalbewerkers plaatslagers

zij die koperen spijlen ijzeren scharnieren
bronzen poorten vormden tot meerdere
eer en glorie gods Ode aan de goudsmeden
die schrijnen van onsterfelijkheid wrochten

voor dood gebeente vermolmde ellepijpen
Ode aan de zilversmeden die houten karos
vereeuwigden tot processievoertuig dat
uitbundig feestelijk uitrijdt langs Calle de

San Juan en straten op en af aan de voet
van jouw Castillo Ode vooral aan man en
paard laten we hen naamloze bouwheren
met naam noemen zij die steen na steen

aansleurden afladen verrolden vervoerden
ophieven opstapelden zich ruggelings krom
werkten voor dit menselijke meesterwerk
ambachtelijk staal vakkundige virtuositeit

Ode aan de steenkappers die brokstukken
tot bouwstenen keien tot kantwerk wisten
te maken natuurlijk grillige grondstof onaf
tot affe symmetrische schoonheid godslof

Ode aan zovelen En wee jij houtsnijder die
je liet vertellen hiermee een hemelse plaats
te verdienen ijzergieter en plaatslager wier
naamloze werk eeuwen later nog bewonderd

wordt tot meerdere eer en glorie van die
ene heilige katholieke apostolische kerk
Wee zovelen aan wie is verteld dat enkel
zwoegen en zweten een uitweg biedt op

de hemelse dimensie van het hiernamaals
door aartsbisschoppen die zich de aardse
geneugten lieten welgevallen in al hun
verschijningen ver van armoede kuisheid

gehoorzaamheid en andere pietluttige
ideeën als solidariteit rechtvaardigheid
Zoethouders voor gelovigen doekjes voor
het bloeden van kiezers opium voor ‘t volk

van pakweg Burgos waar niet de vaklui
maar de aartsbisschoppen gemijterd op
marmeren kussens rusten tot meerdere
eer en glorie van zichzelf Waar blijven

paradijselijke dromen die Burgos burgers
verbeelden in goddelijke taferelen hemelse
kunst geïnspireerd door oeroude woorden
Wie zal zeggen of dat wat wij dromen bestaat

of niet bestaat Liberté égalité fraternité

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette