Pat Lowette > Palmsteken en parabels > Waarom is deze avond anders?
- 19 april 2014 -
Palmsteken en parabels :

Waarom is deze avond anders?

Waarom is deze avond anders?

Boven woeste leegte en donkere diepten
zweeft Jouw Geest
licht breng Jij in duisternis
dag na nacht
eindelijk dag
dag na dag.

Water wordt wolkenspel
uitspansel hemelgewelf
land en zee ontvouw Jij.

Jong gras schenk Jij
zaadvormend gewas
vruchtbomen.

Hemellampen
zon en maan
dagwijzers jaartellers
een feestkalender schep Jij
sterrengetwinkel.

En Jij verwekt zeemonsters
krioelende en gevleugelde dieren
hemels gewemel
soortrijk
talrijk.

Tamme dieren roep Jij tot leven
wilde beesten
kruipende dieren
en mensen
beeld van Jou
mannelijk en vrouwelijk
vruchtbaar.

En zo breng Jij
voltooiing en zegen
rust en heiligheid
zevenvoud
licht in duisternis
dag na dag.

Dit wonder
lichtrijke schepping
gedenken wij vandaag
daarom is deze avond anders.

Jouw majesteit
kondig je aan
Mozes moet zijn staf geheven houden
boven de zee
Jij zult onverzettelijkheid ten val brengen
Ik zal er zijn
Jij bent er.

Wolkkolom die voor ons uitgaat
wegwijzer
weg van macht en verdriet
weg van slavernij en onrecht
weg naar leven.

Vuurzuil die zich achter ons plaatst
schild tussen leger en ons volk
licht in de nacht breng Jij ons.

Muren van chaos
doodswanden levenlooswallen
gespleten water
faraonische wemel
dwars door zee
leidt Jij ons
voor onze voeten
ontvouw Jij
midden wereldse zeeën
droogland.

Dageraad laat niet een van hen in leven
wagens ruiters
farao’s hele leger
Jij redt ons
dag na nacht.

Dit wonder
ontzaglijke bevrijdingskracht
vertrouwensvolle vuurzuil
gedenken wij vandaag
daarom is deze avond anders.

De leerlingen terug naar huis
het graf leeg
Maria van Magdala huilt om haar Heer
alleen.

Witte engelen
tuinman
troostman.

Vertel me waar u hem hebt neergelegd
dan kan ik hem meenemen
mijn Heer.

Maria
Rabboeni
houd me niet vast
omarm me niet
ontarm me niet
laat mij zijn onze Vaders zoon
laat mij zijn bij God
laat mij zijn
Ik zal er zijn.

Jij bent het
Maria jubelt uit
ik heb de Heer gezien
Rabboeni.

Dit wonder
engelen onder ons
lijdensgehuil overstijgend
doodsverachtende verrijzeniskracht
gedenken wij vandaag
daarom is deze avond anders.

naar Genesis 1, 1-2,4, Exodus 14, 15-30, Johannes 20,11-18
Paaszaterdag 2014

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette