- 27 maart 2005 -
De zeven seizoenen, Liefhebberij, Palmsteken en parabels :

Verrijzenis

Koud tot op het bot
Bevrozen hartslag
Bodemloos vallend
In’t ravijn gemis

Pasen is verrijzenis
Weg van het graf
Het leven tegemoet

Wat komt gij hier zoeken
Liefde vind je niet in het graf
Zoek het onder de levenden

‘k Wil het wel geloven
waarom kan ik ’t niet voelen

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette