Pat Lowette > Liefhebberij > Overbodige vragen
- 19 mei 1999 -
Liefhebberij :

Overbodige vragen

amper hebben jouw lippen de mijne
beroerd of ik moet al vragen heb
je mij lief? en zwiepend golven
jouw ik hou van je ik bemin je ik
zie je graag wat dacht je dan
mallerd als de baren tijdens
een herfststorm de kantelen van
mijn gemis omver

jij kent me liefste achterstevoren
en buitenstebinnen weet jij hoe
groot mijn mond wel is hoe klein
mijn hart hoe oeverloos het
tranenmeer dat ik kan plengen
op dagen dat enkel eralang gezoen
de verzengende vrieskou op mijn
lippen stillen kan

achteloos haast als het geroffel
van een specht met lentekriebels
antwoord ik jouw onuitgesproken
vraag ja ik zie je ook graag ik
hou van je ik heb je lief ik bemin
je twijfel je daar soms aan en
jouw vinger sluit mijn lippen en
het eeuwige gevraag

 en uit de eenzaamheid onzer zielen
strengelen onze vingers zich tot
wingerdstengels wijnrankstammen
bloeien eindeloos verder het zenith
tegemoet grenzeloze ruimte der
overbodige vragen waar zekerheid
bloeit als nooit tevoren enkel nog
liefde jij en ik

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette