- 1 november 2001 -
Palmsteken en parabels :

I had a dream

En God schiep hemel en aarde planten en
dieren man en vrouw  Wij zijn een deel van
de aarde en de aarde is een deel van ons  De
geurende bloemen zijn onze zusters
rendier paard en adelaars onze broeders
Schuimkoppen op de rivier sap van weide-
bloemen zweet van pony en van mens
het is allemaal van óns geslacht  Alle dingen
hangen samen  Wat er met de aarde gebeurt
gebeurt met de kinderen van de aarde

Eloï, Eloï, lama sabaktani
Mijn God, mijn God
Waarom hebt gij onze aarde verlaten

 

Ik was vreemdeling en gij hebt mij
opgenomen  Ik was naakt en gij hebt mij
gekleed  Ik was ziek en gij hebt mij
bezocht  Want alles wat gij gedaan hebt
voor een der geringsten van uw broeders
en zusters hebt gij gedaan voor die hemel
op aarde dat paradijs van vrede en liefde
waar allen leven in mensen-kinderlijke
verwondering  Open en oprecht zonder
grenzen en slogans van eigen volk eerst

Eloï, Eloï, lama sabaktani
Mijn God, mijn God
Waarom hebt gij Vlaanderen verlaten

 

Een ding weten wij onze God is dezelfde
als de uwe als die van alle mensen en
zijn hart klopt evenzeer voor de rode man
als voor de blanke man  Wee hen die de
verdrukking wettelijk bekrachtigen en de
geringsten der aarde onthouden wat hun
toekomt  In mijn visoen grazen wolf en lam
eensgezind  Het kalf en de leeuw weiden
samen  Zwaarden worden ploegscharen en
geen volk heft tegen een ander het zwaard

Eloï, Eloï, lama sabaktani
Mijn God, mijn God
Waarom hebt gij Afghanistan verlaten

 

Begeesterd door het brandende braambos
droomde Mozes van het beloofde land
het land vloeiend van melk en honing
Hij liet de vleespotten van Egypte
achter zich en Farao’s toekomstloze
slavernij daverde op zijn grondvesten
verstorven in zijn eerstgeborenen
Stalen wapens en wrede wagenmenners
werden overspoeld door levenschenkend
water  Druppelzachte tederheid  Liefde

Mijn God, mijn God
Deze aarde
Ik
Wij hebben uw droom nodig

 

 

 

In memoriam Seppe Yperman (17/11/1930-03/10/2001), een man om nooit te vergeten, een visionair bezield man die voor mij de deur opende voor vele andere profeten waaronder Martin Luther King, Jesaja, Seattle, opperhoofd van de Dwamish-indianen, Mozes, Jezus,… wier ‘dromen’ ik hier plagieer.  

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette