Pat Lowette > Dagschotel > Huilen met de barribalen in het bos
- 17 juni 2015 -
Dagschotel, Palmsteken en parabels :

Huilen met de barribalen in het bos

Gij baälse beer die brullend rondklauwt
wat is het dat jouw macht definieert
jankende honden aan je voeten
kluivend mensenschedels

Mediageile moloch
mensenverslinder
wat geeft jou die autoriteit
over schooiers geteisem
tempelprostituees
zich tegen je aan schurkend
zelfkastijding zoekend masochistische pijn
vertrappeld worden zweepslagen
onder de voet gelopen door
wagens wagenmenners
waardeloze larven
heer der vliegen
baälzebub

Terneergedrukt wil niemand
onder hannibaälse olifantspoten
en toch jubeljuichjoelen wij
ternauwernood ontsnapten
aan gebroken botten
bloedbelust
vertrapte zielen
olifantszieke diknekken
uitgeknepen etterzakken
Andermans zoon verpletterd
raakt niet aan eigen volk eerst

Spijkerschoeisel op mijn huid
wellust der onderworpenen
trekijzer der slavernij
vruchtbaarheidscultus
levenscheppend kinderoffer
toekomstschenkende demon
verzengend vuur
straatbrand wereldbrand
geldende stokebrand
kannibaäl

Waardenloze blikseminslag
genadeloze hagelbui
regengod
hagel boosheid op ons neer
vervul onze orgiastische gulzigheid
kannibalistische wolfshonger
met brood en spelen
seks en bloed
andermans bloed
wijl onze goddelijke dromen
benevelen op Zwitserse banken

Vergeet ‘wie bang is krijgt ook klappen’
kijk naar baälse idolatrie
afgoderij van zelfzuchtig belang
aantrekkingskracht der mammon
magneet voor eigen gelijk eigen gewin
spreek van Babelse shift
verschuiving switch redmiddel foefje
als de klappen maar in een ander hoek vallen

 

Barribaal: bullebak, bulderbast

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette