Pat Lowette > Dagschotel > Hemelszoet dieet
- 24 april 2016 -
Dagschotel, Palmsteken en parabels :

Hemelszoet dieet

“We hebben de keuze.
De keuze is eigenlijk heel simpel. Of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld die geweld oproept. Of we stappen in de opwaartse spiraal van geweld die liefde ontketent. Liefde die alles overstijgt. …
De aarde draait om z’n as.
Een mensenleven draait om liefde.
Daar begint het en daar houdt het op.”  (°)

 

Laten we die keuze samen maken.
De keuze om een menselijk schild te vormen
tegen spijkerbommen van geweld en onmenselijkheid.

Laten we pilaarbijters worden
de zuilen van fataal fundamentalisme  opsouperen
vrijmoedig.

Laten we als dwarsliggers aan de weg timmeren
de trein naar nieuwe lente voluit vaart geven
rechtdoorzee.

Laten we de spelbreker uithangen
de hond in het knullige kegelspel van de globale economie
barmhartig.

Laten we reusachtig leven
de grootmachten tarten met nederige nietigheid
kwetsbaar.

Laten we Bijbelse boekenwurmen zijn
een weg banen doorheen wollige wierook en bladgoud
worteldiep.

Laten we online leven ontwikkelen
verbonden met alle mensen van goede wil
solidair.

Laten we een nieuw dieet promoten
overvloedig suiker spinnen rond nesten van verzuring
hemelszoet.

Kortom laten we liefde bedrijven
met open vizier onze armen spreiden
met open hart liefhebben
toekomst bieden eindeloos
ik jou jij mij
wij elkaar
één in de wetenschap
samenleven is te doen

Voor Paula, jongste spruit.
En voor haar ouders, die zich afvragen
hoe zij liefde, warmte en geloof in de toekomst
kunnen centraal stellen
in deze tijden van spijkerbommen.

 

(°) Kristin Verellen was jarig op 22 maart en voor hij naar het werk vertrok kwam haar man Johan Van Steen haar nog een kus geven in bed. Om 11 over 9 overleed hij in de metro in Maalbeek. Als bedanking voor de steun van familie en vrienden schreef zij deze wensen. De volledige tekst en het bijhorende interview vind je op: http://krant.demorgen.be/ipaper-online/print/article/52/65093/GP/4856631

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette