Pat Lowette > Dagschotel > Camie vrijgeborene
- 14 november 2015 -
Dagschotel, Palmsteken en parabels :

Camie vrijgeborene

Camie werd gedoopt vandaag
kille dag nationale rouw
Frankrijk wereldwijd

Wie verleidde hen die heidenen
doden in naam van ongoden
ketters moordend uit afgoderij

Doop met water onderdompeling
Rode Zee Jordaan en aartsvaderlijke
woorden uit bijbelse geschriften

Monotheïstische god van joden
christenen moslims die Abraham
stopte Isaak leven schonk toekomst

Dat kan nie Bäal raak dat kind met
geen vinger aan klonk topdecreet
gods engel uit hoge hemelen

Sedertdien heilig mensenleven
onze god die toekomst schenkt
liefde vrede recht nimmer dood

Camie hoedster van mensenlevens
kampioen van gulle lach open blik
voor leven ten volle vrijgeborene

Schouder aan schouder hechte kring
druppelde levenswater over Camie’s
hoofd levenslang teder engagement

Camie werd gedoopt vandaag
warme dag familiaal samenzijn
mensenrijk wereldwijd

 

Van harte,
voor Camie Bosch

reacties Camie vrijgeborene

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette