- 2 augustus 1999 -
De zeven seizoenen :

Vorst

Vorst
kleurt het landschap zilvergrijs
Onder onze voeten
verknisperen de bevrozen blaren
op ’t jaagpad
Een snottebel pegelt aan mijn neus

Bladloos verstard staan de bomen
weerszij op de dijken,
hun levenssappen in winterboei
Vriesblauwe lucht
legt matte ijsblink op de plassen
Mijn kinderhart trapt met graagte
’t maagdelijk ijs
tot schotsen vaneen

Uit de krammatten vliegt plots een ijsvogel
Azuurblauw en vlammend oranje
klieft de ijsdag

open doekje 023

schilderij RiaV * foto Pat Lowette

Zoek naar:

Recent

Labels

Archief

© Pat Lowette